Coalitieakkoord

Het coalitie akkoord is tot stand gekomen na een hele intensieve periode van overleg. Zoals u zult begrijpen probeert elke partij er zoveelmogelijk van de partijfilosofie in terug te krijgen. Als we dan de link leggen met het partijprogramma dan zijn we als EB er bijzonder goed in geslaagd. De budgetten die we voor ogen hadden zijn niet compleet ingewilligd maar de bereidheid tot concessies van alle partijen heeft er wel toe geleid dat er een programma ligt waar we mee uit de voeten kunnen.De zondagsrust, of eigenlijk de verruiming van de mogelijkheden is niet verruimd. Alhoewel EB dat graag zou willen, ook in het kader van toerisme en recreatie is er geen raadsmeerderheid hiervoor te vinden. Desondanks kunnen we wel constateren dat er steeds meer mogelijk is in onze gemeente en dat het besef voor de noodzaak van uitbreiding van een van de economische pijlers, toerisme onderschreven wordt. Dit blijkt o.a. door de door de raad vastgestelde Toekomstvisie.

Hieronder kunt u het coalitieprogramma terugvinden.

Verantwoord de uitdaging aan