Aankondiging Motie Duurzame Bouw

In de Raad van 4 april 2016 dient Elburg Beleid een motie in die de duurzame bouw van woningen in Elburg moet bevorderen.

De motie houdt in dat het College wordt gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om voor nieuwbouw vanaf 2018 af te dwingen of te bevorderen dat die woningen energieneutraal zijn. Het college wordt gevraagd om uiterlijk in september 2016 de uitkomsten van dit onderzoek aan de Raad te presenteren.

Met deze motie wil Elburg Beleid een eerste stap zitten in dit, door de Raad benoemde, jaar van de duurzaamheid. Na enkele inspiratiesessies en een bezoek aan dergelijke 0-op-de-meter-woningen wordt het tijd dat ook Elburg concreet gaat worden over de route naar een energie neutrale gemeente in 2035.

Wij zijn van mening dat het aannemen van deze motie een aanzet geeft tot verdere stappen in dit proces.

Leges Gastouderopvang

Kinderopvang is een groot goed en economisch van belang. Sinds de stimuleringsmaatregelen Kinderopvang van 1989 (Hedy d’ Ancona) is er veel en serieus werk gemaakt van Kinderopvang. Met de nodige moeite is dat ook in Elburg van de grond gekomen daar het politieke klimaat in Elburg niet direct de voordelen van kinderopvang onder ogen wilde zien. Uiteindelijk hebben de initiatiefneemsters toch bereikt wat nodig was en vandaag plukken we daar nog de vruchten van.

Kinderopvang is een professionele bedrijfstak die aan tal van kwaliteitseisen moet voldoen. Dat is maar goed ook daar het een belangrijke rol speelt in de opvang en opvoeding van onze kinderen. Dat moet deskundig, veilig en vertrouwd gebeuren.

Kwaliteitseisen worden ook gesteld aan Gastouderopvang. Voor een eerste toelating dient er een algehele toets door de GGD plaats te vinden en die wordt aan de gemeente in rekening gebracht. De gemeente rekent die kosten door aan de gastouder c.q. aan het gastouderbureau. Dit doet de gemeente door het heffen van kostendekkende leges. Daar is niets mis mee. Gastouders zijn geen gelukszoekers en hebben een bedrijf in de kinderopvang. Zij zullen daarin moeten investeren en deze eerste en eenmalige kosten zijn daar een onderdeel van.

Gastouderbureaus berekenen maandelijks kosten per kind door aan gastouders en doen dat zo lang de opvang duurt. De gemeente doet dat alleen bij de eerste toelating.

Voor Elburg Beleid telt dat kinderopvang op een goede en bedrijfsmatige manier vorm gegeven moet worden en er geen wildgroei moet ontstaan. Gastouders dienen bewust en met overtuiging voor een dergelijk bedrijf te kiezen. Dat moet zeker niet te gemakkelijk worden gemaakt door een verkeerde vorm van subsidiëring door de gemeente.
Bovendien is de kostendekkendheid van leges een groot goed en schept een halvering daarvan te veel precedenten. Dat is niet goed voor het huishoudboekje van de gemeente zelf en ook daar zijn we met z’n allen bij gebaat.