Elburg Beleid steunt de lokale Culturele Sector

Goed nieuws voor de lokale culturele sector ! In een kamerbrief van 16 november jl. heeft de Minister aangekondigd de lokale culturele sector te willen ondersteunen door een nieuw pakket aan maatregelen voor 2021 aan te kondigen. Elburg Beleid heeft de uitwerking van de maatregelen onderzocht en komt tot de conclusie dat er bijna € 123.000 beschikbaar komt voor de culturele sector binnen de Gemeente Elburg. Reden genoeg om hierover direct schriftelijke vragen te stellen aan het College. Elburg Beleid wil namelijk graag weten of de Gemeente op de hoogte is van de maatregelen en op welke wijze de Gemeente voornemens is dit te gaan inzetten. Uiteraard heeft Elburg Beleid tevens de vraag gesteld wanneer we van de Gemeente een concreet plan tegemoet mogen zien voor de inzet van deze middelen zodat de verschillende instellingen daarmee aan de gang kunnen.

Cadeaubonnen in Elburg

Op social media is er ophef ontstaan over het niet doorgaan van het verstrekken van cadeaubonnen aan de huishoudens in de gemeente. Ook Elburg Beleid vindt dat die € 100 per huishouden op een andere manier verstrekt moet worden. Het is goed de overwegingen daarvoor ook eens wat breder te verspreiden. De benodigde € 1.000.000 voor de cadeaubonnen komt uit de heffing van precario op ondergrondse leidingen. Toen dat van start ging heeft de Raad bepaald dat dat bedrag terug moest naar de inwoners. Het College was er toentertijd niet voor maar de Raad wel en die bepaalt uiteindelijk. Inmiddels loopt het bedrag aan geheven precario op tot rond € 7.000.000 eind 2022.De coalitie heeft in het coalitieakkoord bepaald dat dat bedrag anders wordt ingezet. Zeker de helft van het bedrag moet volgens diezelfde coalitie worden voor duurzaamheid. Dus daar hebben inwoners al het nakijken. Mede op initiatief van Elburg Beleid is € 1.000.000 van dat bedrag beschikbaar gesteld voor allerlei extra bestedingen i.v.m. Corona. Dat komt wat ons betreft ten goede aan de samenleving als geheel en kan als een vorm van teruggeven worden beschouwd. De wethouder heeft het verstandig gevonden Sinterklaas te spelen met cadeaubonnen en daar goede sier mee te maken in de media, zelfs voordat hij de Raad daarover heeft geïnformeerd. Dat is niet handig vindt Elburg Beleid. De Raad heeft geoordeeld dat als je een dergelijk bedrag teruggeeft aan inwoners je het op een eenvoudige en minder kosten verslindende manier moet doen en heeft dus voorgesteld het te verwerken in de aanslag gemeentelijke belastingen. Zo krijgt elk huishouden toch € 100 extra en wordt men in de besteding daarvan niet beperkt. Daar speelt bovendien de overweging mee dat het aannemelijk is dat die cadeaubonnen vooral besteed gaan worden in die sectoren (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, slagers, bakkers) die het vanwege Corona juist extra goed doen of, op z’n minst, over het algemeen geen grote problemen ervaren door Corona. Bovendien, zo is het standpunt van Elburg Beleid: laat iedereen zelf uitmaken waar men het aan wil besteden. Dat kan ook het betalen van de huur of de energierekening zijn, een reisje naar familie, een gift aan de kerk of een ander goed doel, een bezoek aan theater of wat dan ook zijn. Als inwoners besluiten dit bedrag, of een deel daarvan, alsnog te besteden bij de lokale ondernemers, zal Elburg Beleid dit alleen maar toejuichen. Om dat op te leggen aan alle inwoners van onze gemeente gaat ons echter toch te ver. Het bezorgen van cadeaubonnen op ieder adres, het innemen van de bonnen door ondernemers, het declareren daarvan bij de gemeente en het feit dat ze blijkbaar slechts genummerd zijn en niet op naam staan, zorgt voor onnodige kosten bij de gemeentelijke organisatie en een hoop administratieve rompslomp bij de middenstand. Dat geld kunnen we beter toe laten komen aan de samenleving. Feit blijft dat Elburg Beleid liever had gezien dat veel meer teruggegeven zou worden aan de inwoners, dat volledig in de geest van de eerder aangenomen motie. Gezien de omvang van het bedrag aan precarioheffing zou je kunnen stellen dat een teruggave van een veelvoud van 100 euro ook geen onhaalbare kaart was geweest. Het is heel jammer dat de coalitie dat grote bedrag anders in wil zetten en er voor de inwoners een schamel bedrag overblijft. Vreemd dat men daar niet meer ophef over maakt en zich alleen beperkt tot die cadeaubonnen. Het blijft echter in alle gevallen wel verstandig om dat zonder al te veel extra kosten te doen. Misschien is het ook een goede leer voor wethouders om niet te snel de publiciteit te zoeken als ze een, in hun ogen, leuk idee hebben. Dat neigt namelijk naar politiek profileren en dat is iets wat voorbehouden is aan de Raad. Wilt u verandering? Praat dan mee met Elburg Beleid over actuele onderwerpen, wordt lid en slijp uw rode potlood alvast om te stemmen in 2022 !