Samen Vooruit !

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate een roep uit de samenleving om met een aantal partijen een nieuwe positieve politieke beweging te starten. Een positieve beweging die constructieve politiek voert en ruimte biedt aan een ieder in onze mooie gemeente. Bovenal een politieke beweging die kansen ziet en aangrijpt om de gemeente Elburg nog beter op de kaart te zetten. Een nieuwe politieke beweging die het belang van alle inwoners uit alle kernen behartigt en die inziet dat door samen te werken er echte verandering mogelijk is. Elburg Beleid (EB), D66 Elburg en de PvdA Elburg herkennen deze geluiden en hebben er daarom voor gekozen om over hun partijkleur heen te stappen en, in het belang van onze gemeente en haar inwoners, voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma naar buiten te treden. Dit zullen we doen vanuit een gezamenlijk gedragen kompas, dat richting geeft aan hoe wij positief, respectvol en constructief politiek willen voeren. Elburg Beleid, D66 en PvdA hebben ondertussen het vertrouwen naar elkaar uitgesproken om een brede samenwerking aan te gaan maar willen tegelijkertijd via deze weg ook een uitgestoken hand bieden aan andere politieke partijen om samen met ons deze nieuwe politieke koers in te zetten. Samen bereiken we meer en kunnen we de stem van een grote groep inwoners vertolken! We denken hiermee het signaal af te geven aan inwoners uit alle kernen dat het anders en beter kan. Met deze samenwerking kunnen we een actieve en belangrijke rol spelen in de lokale politiek en zullen we een positieve verandering in beweging zetten. We roepen inwoners, ondernemers en lokale politieke besturen op om met ons in gesprek te gaan en kijken graag met u “samen vooruit” !

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *