Column HaH 14-09-21

Elburg Beleid steunt de lokale Culturele Sector

Goed nieuws voor de lokale culturele sector ! In een kamerbrief van 16 november jl. heeft de Minister aangekondigd de lokale culturele sector te willen ondersteunen door een nieuw pakket aan maatregelen voor 2021 aan te kondigen. Elburg Beleid heeft de uitwerking van de maatregelen onderzocht en komt tot de conclusie dat er bijna € 123.000 beschikbaar komt voor de culturele sector binnen de Gemeente Elburg. Reden genoeg om hierover direct schriftelijke vragen te stellen aan het College. Elburg Beleid wil namelijk graag weten of de Gemeente op de hoogte is van de maatregelen en op welke wijze de Gemeente voornemens is dit te gaan inzetten. Uiteraard heeft Elburg Beleid tevens de vraag gesteld wanneer we van de Gemeente een concreet plan tegemoet mogen zien voor de inzet van deze middelen zodat de verschillende instellingen daarmee aan de gang kunnen.

Cadeaubonnen in Elburg

Op social media is er ophef ontstaan over het niet doorgaan van het verstrekken van cadeaubonnen aan de huishoudens in de gemeente. Ook Elburg Beleid vindt dat die € 100 per huishouden op een andere manier verstrekt moet worden. Het is goed de overwegingen daarvoor ook eens wat breder te verspreiden. De benodigde € 1.000.000 voor de cadeaubonnen komt uit de heffing van precario op ondergrondse leidingen. Toen dat van start ging heeft de Raad bepaald dat dat bedrag terug moest naar de inwoners. Het College was er toentertijd niet voor maar de Raad wel en die bepaalt uiteindelijk. Inmiddels loopt het bedrag aan geheven precario op tot rond € 7.000.000 eind 2022.De coalitie heeft in het coalitieakkoord bepaald dat dat bedrag anders wordt ingezet. Zeker de helft van het bedrag moet volgens diezelfde coalitie worden voor duurzaamheid. Dus daar hebben inwoners al het nakijken. Mede op initiatief van Elburg Beleid is € 1.000.000 van dat bedrag beschikbaar gesteld voor allerlei extra bestedingen i.v.m. Corona. Dat komt wat ons betreft ten goede aan de samenleving als geheel en kan als een vorm van teruggeven worden beschouwd. De wethouder heeft het verstandig gevonden Sinterklaas te spelen met cadeaubonnen en daar goede sier mee te maken in de media, zelfs voordat hij de Raad daarover heeft geïnformeerd. Dat is niet handig vindt Elburg Beleid. De Raad heeft geoordeeld dat als je een dergelijk bedrag teruggeeft aan inwoners je het op een eenvoudige en minder kosten verslindende manier moet doen en heeft dus voorgesteld het te verwerken in de aanslag gemeentelijke belastingen. Zo krijgt elk huishouden toch € 100 extra en wordt men in de besteding daarvan niet beperkt. Daar speelt bovendien de overweging mee dat het aannemelijk is dat die cadeaubonnen vooral besteed gaan worden in die sectoren (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, slagers, bakkers) die het vanwege Corona juist extra goed doen of, op z’n minst, over het algemeen geen grote problemen ervaren door Corona. Bovendien, zo is het standpunt van Elburg Beleid: laat iedereen zelf uitmaken waar men het aan wil besteden. Dat kan ook het betalen van de huur of de energierekening zijn, een reisje naar familie, een gift aan de kerk of een ander goed doel, een bezoek aan theater of wat dan ook zijn. Als inwoners besluiten dit bedrag, of een deel daarvan, alsnog te besteden bij de lokale ondernemers, zal Elburg Beleid dit alleen maar toejuichen. Om dat op te leggen aan alle inwoners van onze gemeente gaat ons echter toch te ver. Het bezorgen van cadeaubonnen op ieder adres, het innemen van de bonnen door ondernemers, het declareren daarvan bij de gemeente en het feit dat ze blijkbaar slechts genummerd zijn en niet op naam staan, zorgt voor onnodige kosten bij de gemeentelijke organisatie en een hoop administratieve rompslomp bij de middenstand. Dat geld kunnen we beter toe laten komen aan de samenleving. Feit blijft dat Elburg Beleid liever had gezien dat veel meer teruggegeven zou worden aan de inwoners, dat volledig in de geest van de eerder aangenomen motie. Gezien de omvang van het bedrag aan precarioheffing zou je kunnen stellen dat een teruggave van een veelvoud van 100 euro ook geen onhaalbare kaart was geweest. Het is heel jammer dat de coalitie dat grote bedrag anders in wil zetten en er voor de inwoners een schamel bedrag overblijft. Vreemd dat men daar niet meer ophef over maakt en zich alleen beperkt tot die cadeaubonnen. Het blijft echter in alle gevallen wel verstandig om dat zonder al te veel extra kosten te doen. Misschien is het ook een goede leer voor wethouders om niet te snel de publiciteit te zoeken als ze een, in hun ogen, leuk idee hebben. Dat neigt namelijk naar politiek profileren en dat is iets wat voorbehouden is aan de Raad. Wilt u verandering? Praat dan mee met Elburg Beleid over actuele onderwerpen, wordt lid en slijp uw rode potlood alvast om te stemmen in 2022 !

,

Tirannie van de meerderheid

Nu alle coalitiepartijen, behalve de SGP zelf, duidelijk afstand hebben genomen van de beruchte strip kan Elburg Beleid natuurlijk niet achterblijven. Natuurlijk vinden wij dit ver over de grens, keuren we dit op alle mogelijke manieren af en is alleen afstand nemen gewoonweg niet genoeg. We vragen ons vooral af waarom dit juist binnen de SGP Elburg steeds zo fout gaat en er binnen een jaar sprake is van een integriteitsonderzoek van de oud-wethouder, een motie van wantrouwen aan de broek van de huidige (SGP) wethouder en het recente grensoverschrijdende gedrag van hun raadslid. Dit laatste wordt op Facebook gewoon doodleuk afgedaan als de strip die “een onjuist beeld gaf”. Wij snappen het niet meer… of wel? Eigenlijk is het meest zorgwekkende dat dit dus blijkbaar een rode draad begint te vormen in de uitingen van de SGP. Op steenworp afstand in Oldebroek meent het jonge SGP raadslid aldaar dat het versturen van nazistickers via Whatsapp gewoon een moderne manier van spotprenten is en in Elburg denkt ons lokale raadslid dus dat het betrekken van de Holocaust in zijn misplaatse strip blijkbaar aanvaardbare “humor” is. Wij vragen ons af waarom de SGP niet publiekelijk door het stof gaat en aangeeft dat dit alles nooit had mogen gebeuren. Of zit dit toch wat dieper in de organisatie dan iedereen had gedacht? Dit alles nog bovenop een wethouder die gewoon volhoudt dat zijn waarheid de enige is en geen enkele behoefte voelt om de angel eruit te halen door zijn eigen ego aan de kant te zetten. Echte burgerparticipatie krijgt naar onze mening gewoon een dikke vinger van deze wethouder en zijn College. Ook de Coalitie reageert ons inziens met het minimaal nodige om hun eigen gezicht te redden wat blijkt geeft van berekend machtsgevoel. Opvallend dat de geledingen zich weer sluiten en er weer plaatjes van achtertuinen en schapen op de socials verschijnen, alleen nu wel zonder de SGP. Waarom wordt vanuit de overige coalitiepartijen niet geëist dat de SGP dit publiekelijk terugneemt en gemeende excuses aanbiedt aan allen die ze hiermee beledigd hebben?

Van echte democratie, waarin niemand méér recht heeft dan een ander, blijkt in Elburg geen sprake. Waar al in 1835 werd gewaarschuwd voor de “tirannie van de meerderheid” door de grote namen in onze geschiedenis, lijkt dit principe in Elburg volop de kans te krijgen. Elburg Beleid is oprecht van mening dat de inwoners van Elburg beter verdienen.

Fractie Elburg Beleid

Leven en laten (leven) verzuipen

Maandagavond werd weer pijnlijk duidelijk hoe de machtsverhoudingen in de politiek van Elburg liggen en hoe de coalitie (CDA deed nog een dappere maar vergeefse poging) denkt over naastenliefde, medemenselijkheid en empathie.

De CU ligt al jaren onder een steen en heft weer het moraliserende vingertje: iedereen verplicht een gezamenlijke rustdag, en wel de zondag, net als wij, want wij bepalen wat goed voor u is. Artsen, verpleegkundigen, boeren, horeca, hulpdienstverleners; voelt u zich vooral niet aangesproken!

De SGP is alle besef van tijd verloren; middeleeuws gedachtegoed en een woordvoerder die onze fractievoorzitter beschuldigt van een scherpe toon, terwijl zijn partij mensen uitsluit van volwaardig deelnemen aan de samenleving. Niet alleen vrouwen, maar ook iedereen die geen zwarte kousen draagt.

AB noemt zich nog steeds een ondernemerspartij, ze hebben wel lef, dat moeten we ze nageven, maar hoe geloofwaardig is deze partij nog? En qua timing: de wethouder van de boeren in Doornspijk en Hoge Enk, hoopt in de column van de Huis-aan-Huis Elburg van 19 mei 2020 dat we elkaar na de coronacrisis “echt de ruimte gaan geven”.

De oppositie is boos, gefrustreerd en schaamt zich massaal voor zoveel bekrompenheid en het compleet negeren van de Grondwet. Artikel 1 dames en heren raadsleden! Er is voor de inwoners van gemeente Elburg één mogelijkheid om toe te treden tot de hedendaagse samenleving: STEMMEN! Hopen dat er dan nog een ondernemer in Elburg over is…..

,

Veiligheid en leefbaarheid, zonder onderscheid

Lang niet altijd is een politieke carrière de opmaat voor een succesvol maatschappelijk functioneren en kan een raadslidmaatschap je bij je entrée op de arbeidsmarkt dwarszitten. Dat is de belangrijkste reden dat José Oosthoek plaatsmaakt voor Dries Bos als raadslid voor Elburg Beleid.

Als geboren Oostendorper is Dries een bekende verschijning in Elburg. Hij heeft zijn sporen verdiend als ondernemer/installateur, brandweerman/instructeur bij de vrijwillige brandweer en de afgelopen jaren werkt hij bij de gemeente Oldebroek. Met Janny heeft hij drie kinderen en inmiddels twee kleinkinderen.

Dries heeft de ambitie zich in te zetten voor de thema’s die EB aan het hart gaan: veiligheid, leefbaarheid, zonder onderscheid. Wij wensen Dries alle succes toe de komende tijd.

In de discussies in de Raad en daarbuiten is de verkiezingsleus van EB op dit moment actueel.

Vooral het laatste begrip roept op tot verdraagzaamheid en tot verder kijken dan je eigen denkwereld. Dat is moeilijk voor sommigen en leidt ook tot weerstand en onbegrip.

Eén van de meest opmerkelijke standpunten die EB hoorde in de laatste raadsvergadering van april j.l. was van de SGP:

DE LOKALE SGP VINDT NAMELIJK DAT DE WINKELS OP ZONDAG OPEN MOGEN………………..

als het maar niet in Elburg is.

Merkwaardig dat principes niet verder reiken dan de eigen achtertuin!! Nog merkwaardiger is het dat de suggestie wordt gewekt maar te gaan verhuizen als de winkelsluiting op zondag je niet zint, of erger, wellicht suggereert men te verhuizen als je een andere mening bent toegedaan? Dat laatste lijkt ook de sfeer in de Raad te bepalen.

Juist de diversiteit aan meningen en levensovertuigingen zorgt voor leefbaarheid, zorgt voor verdraagzaamheid, maar zorgt er ook voor dat in de kleinere kernen de scholen in stand kunnen blijven al was het alleen maar omdat kinderen van andersdenkenden die niet verhuizen ook de desbetreffende scholen bevolken.

EB is een warm voorstander van een zondagsopening als de ondernemer daarvoor kiest. Wat EB betreft zou de gemeente daar alleen een regulerende rol in kunnen spelen waar het de openingstijden betreft om iedereen, zonder onderscheid, tot zijn recht te laten komen. En van ons mag dat ook in Elburg en hoeft de ondernemer zijn onderneming of zijn gezin zeker niet te verplaatsen.

De laatste poll van de Loermeeuw maakt veel duidelijk. Zo’n 71% van de invullers (707 in totaal) wil een zondagsopenstelling. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Ook in dit geval blijkt de gemeente willekeurig om te gaan met burgerparticipatie. Zo’n poll wordt met vraagtekens omgeven terwijl geplakte briefjes op een bewonersavond heilig worden verklaard. Ook vindt de coalitie een raadpleging onder inwoners niet nodig als het over de zondagsopenstelling gaat. Merkwaardig, daar nooit expliciet naar een mening op dit punt is gevraagd?

EB wil graag langs de weg van overleg en samenwerking tot oplossingen komen. Als die weg willens en wetens wordt afgesneden moet er misschien een andere weg gezocht worden.

Wij staan open voor suggesties via info@elburgbeleid.nl

Maar u kunt ons natuurlijk altijd aanspreken als wij u in de gemeente tegenkomen.

De fractie van Elburg Beleid
Peter van Andel
José Oosthoek en straks
Dries Bos

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen, pak en buiten