Een nadere uitleg waarom Elburg Beleid gekozen heeft voor de coalitiedeelname.

Op social media krijgt Elburg Beleid vaak het verwijt dat zij hun beloften (koopzondag) niet nakomen en dat ze plucheplakkers zijn. Die aantijgingen hebben ook een andere kant en vragen om uitleg.

Elburg Beleid is van mening dat het beter is deel te nemen aan een coalitie om zoveel mogelijk van de wensen te realiseren. Dat is beter dan de comfortabele zetel van de oppositie kiezen en alleen maar roepen over wat fout en verkeerd is tot het op de man of vrouw spelen aan toe.

Het getuigt eerder van moed om verantwoordelijkheid te nemen, ook als niet al je wensen gerealiseerd kunnen worden. De verkiezingsuitslag in 2014 was duidelijk. Het confessionele blok, dat fel tegenstander is van de zondagsopening, had er één zetel bij, terwijl het in de campagnes een duidelijk groot onderwerp was. Elburg Beleid respecteert die mening van de kiezer, maar vindt andere zaken zeker zo belangrijk. Om dat te realiseren of in stand te houden moet je wel meedoen en niet aan de zijlijn gaan spartelen.

De term plucheplakker klinkt even leuk of onaardig als de term tribunetoeteraar, maar wij beschouwen het vooral als een geuzennaam. Elburg Beleid wil meedoen aan welke coalitie dan ook en is niet te beroerd om verantwoordelijkheid te nemen, ook als het moeilijk is. Dat kenmerkt een politieke partij die durft te doen en dat vooral ook samen durft te doen. Voor Elburg Beleid is dat geen holle kreet of een verkiezingsleus, maar zij brengt dat al acht jaar in de praktijk.

Ook de vraag: wat hebben jullie dan bereikt? Is makkelijk gesteld en is voor de oplettende inwoner ook makkelijk te beantwoorden. Elburg Beleid heeft zich namelijk meestal binnen de coalitie ingezet en niet voor de bühne. Niet door allerlei moties, die vooral gericht zijn op het oppoetsen van het eigen imago, maar door te werken aan een degelijk en fatsoenlijk beleid dat Elburg in onze optiek verder brengt. Dat vereist visie, moed en doorzettingsvermogen maar vooral ook betrouwbaarheid. Om dit te onderstrepen, zonder uitputtend te zijn, wil ik wel enige zaken noemen:

 • De transitie in het sociaal domein kan in Elburg geslaagd worden genoemd hoewel er best nog wat bij te slijpen is.
 • De bezuinigingen op cultuur en ons cultureel erfgoed zijn een halt toegeroepen, maar nu de investeringen nog
 • Duurzaamheid komt tussen de oren van de inwoners en de eerste belangrijke stappen zijn gezet, nog niet genoeg, maar duurzaamheid is voor de lange adem.
 • Toerisme en recreatie wordt meer en meer belangrijk in de gemeente
 • Binnen het College is Elburg Beleid een warm voorstander van de ondersteuning van de vele vrijwilligers op alle gebieden en dat komt tot uiting op velerlei terreinen
 • De support voor grootschalige evenementen vindt meer en meer een plek in Elburg
 • De havenvisie is nagenoeg gerealiseerd door de initiërende en uitvoerende rol van Elburg Beleid
 • Binnen de gemeente is oog voor en wordt gewerkt aan het vereenvoudigen van procedures
 • Het aantal trouwlocaties in Elburg is uitgebreid en de kosten verlaagd
 • De gemeente Elburg, in de volle breedte, is nationaal en regionaal beter op de kaart gezet getuige de vele publicaties en uitingen waarin Elburg wordt genoemd en bezongen
 • Aan de Gracht (bij Rosalie) is door toedoen van Elburg Beleid weer op de kaart gezet en inmiddels gerealiseerd.
 • De intergemeentelijke samenwerking is verder vormgegeven zonder de zelfstandigheid op te geven.
 • De zandsculpturen zijn naar Elburg gehaald
 • De servicegerichtheid van de gemeente wordt stapsgewijs vergroot
 • Ontwikkelingen bij de molen in Oostendorp zijn door Elburg Beleid gestimuleerd en toegejuicht, ook in het College.

Dit zijn veelal zaken die niet van vandaag of morgen bereikt worden. Elburg Beleid werkt daaraan, gestaag en vasthoudend en wij willen ook een volgende periode verder daaraan werken.

Al met al is Elburg Beleid blij met haar rol en positie in de coalitie, zowel in de Raad als in het College. Alleen op deze manier zijn belangrijke delen van het verkiezingsprogramma te realiseren. De plucheplakkers van Elburg Beleid willen dat graag voortzetten in het belang van de hele gemeente Elburg.

Maar waar wij vooral trots op zijn is dat het andere geluid van Elburg Beleid, juist bij partijen die wellicht niet tot de politieke vrienden zouden kunnen worden gerekend, wordt gehoord en wordt gewaardeerd. Dat leidt eerder en beter tot resultaten. En daar maak je vrienden mee!

 

Elburg Beleid is een partij die mee wil doen en verantwoordelijkheid wil nemen, ondanks tegenwind op sommige punten !

 

Peter van Andel

Fractievoorzitter en lijsttrekker Elburg Beleid

 

Wilt u met ons samenwerken aan een beter Elburg, stem dan 21 maart lijst 5 Elburg Beleid. Want lokaal is er veel te winnen.